Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


søndag den 28. april 2013

At snakke er ikke det samme som at tale

Sproget er nøglen til vores forståelse og erkendelse. Sproget er ligeledes meningskonstituerende. Hvis ikke vi kan tale om et emne, har vi ikke den nødvendige forståelse. Vi kan altid snakke udenom og aflede opmærksomheden fra vores manglende evne til at forklare. Der findes et hav af velvalgte og afprøvede strategier og vi kender dem, fordi vi møder dem i undervisningen.
Vores hjerner er indrettet på en meget drilagtig måde. Meget ofte bliver det retoriske spørgsmål efter lærerens enetale: Er der nogle spørgsmål? Eller: Har i nogle spørgsmål? Efterfulgt af tavshed eller et benægtende stille hovedrysten. Ofte vil underviseren stille sig tilfreds med denne bekræftelse. Arbejdet er gjort og nu venter pausen!
Men hvad sker der så, når underviseren systematisk begynder at spørge ind til indholdet? Så finder vi hurtigt ud af, at forståelsen mangler! Eleverne troede eller håbede at de forstod det sagte. Eleverne begynder at snakke, fordi de ikke kan tale om emnet.
Det er ofte nemmere at forstå en forklaring, end det er at forklare en forståelse. Frit efter Wittgenstein ;-)
Hvilke konsekvenser kunne denne erkendelse fx få for os som undervisere?
- Vi bør være opmærksom på, at de for os indlysende pointer og konklusioner ikke nødvendigvis er det for eleverne. Alene af den grund, at vores forforståelser er væsentligt forskellige. Derfor lad eleverne formulere resultaterne - selvom vi hellere vil høre os selv!
- I forindelse med den traditionelle vejledning, er det ofte den alvidende underviser der fører ordet. For at skærpe udbyttet kunne man altid indføre, at eleven foretager en opsummering og gengivelse af samtalens indhold.
- Når man arbejder i grupper, vil det være fint for eleverne at kende til sprogets betydning for forståelse. Alle skal kunne forklare og tale dagens emner.

Lille ting til sidst: Kære undervisere vi har en tendens til at tale alt for meget! Lad eleverne føre ordet og tving dem ti at tage ansvar for processen.

søndag den 21. april 2013

Google i dagligdagen

Jeg er en stor tilhænger af IT løsninger, der er nemme, funktionelle, innovativer, sikre og effektive. Det er ikke ofte, at jeg finder den optimale løsning til de problemer, jeg står med i min dagligdag. Men jeg har fundet løsningen på en del af dem. Jeg anvender Google dokumenter (drev) i mit daglige arbejde og det virker! Det virker så godt, at eleverne selv vælger at bruger Google.dok i fag, hvor underviseren ikke kender mulighederne. Det er slut med at glemme sine dokumenter eller power point. Mulighederne for samarbejde og dokumentdeling er virkelig gode.
Hvis ikke du har prøvet det, så er der ingen grund til at vente med at opdage Google-universet.

Jeg bruger Google.dok til at skabe dynamiske arbejdsprocesser, til effektiv vejledning, testning, evalueringer, planlægning og meget andet.

Med en Google konto har du mulighed for at arbejde med Google+. Her får du en slags Facebook uden    de forstyrrelser der er på Facebook. En smart funktion er chat funktionen og ikke mindst de såkaldte Hangouts. Her kan man foretage en videokonference med op til 9 personer.
Du har desforuden en mail og kalenderfunktion. Google-kontoen virker også for YouTube og fx www.padlet.com (hvis ikke du har prøvet padlet skal du gøre det).

Til sidst Blogger: her er det virkelig nemt at oprette en blog. En del af mine blogs er private og kan kun ses af de elever, der er inviteret til øvelsen/opgaven og andre er offentlige, som fx denne du sidder og ser lidt nærmere på.

P.S. Når det nu lige handler om nemme løsninger: Husk Socrative.com


fredag den 19. april 2013

IT i undervisningen - løsningen eller problemet?

Undersøgelser viser tydeligt, at undervisning der bygger på IT alene har en under gennemsnitlig læringseffekt. Det der flytter elever, er ikke en computer eller iPad! Det er til gengæld undervisning, der bygger på forskellige former for CL. Det centrale for CL er den indbyggede klasserumsledelse og fokus på de menneskelige relationer. Det er ikke nemt at være underviser i dag, men det nødvendigt, at vi har dygtige undervisere.
IT løser ingen af de problemer der eksisterer i klasselokalet, det gør til gengæld den lærer der arbejder med eleverne. IT kan faktisk være årsag til en række problemer i dagligdagen. Men når det nu er sagt, vil jeg alligevel forsvare anvendelse af moderne informations- og kommunikationsteknologier (IKT). 
Det afgørende er hvordan vi bruger mulighederne. Ved gennemtænkt anvendelse i forhold til konkrete problemstillinger og med udgangspunkt i principperne fra CL, kan IT faktisk fremme læreprocessen.
Et meget stort problem i denne sammenhæng er, at beslutningstagere ser IT som en mulighed for at spare penge, effektivisere, standardisere, ensrette og rationalisere. 
Men heldigvis kan man anvende IKT både kreativt, innovativt, produktivt og stimulerende. Spørgsmålet er nu, hvordan anvendes IKT?

torsdag den 18. april 2013

iPad og MacBook Pro

Nu skal det ikke være nogen reklame. Men jeg har gennem længere tid med stor fornøjelse kombineret min iPad med en MacBook Pro. Jeg arbejder primært med Pages, Keynote og Numbers - Apple's egne produkter.
Sort set alt mit materiale ligger i iCloud og det betyder, at det jeg laver på min iPad ligger på min MacBook Pro. Jeg kan varmt anbefale denne kombination. Det har styrket min kreative og innovative tilgang til læringssituationen.
Jeg skal nok lige huske: Teknikken gør det ikke af sig selv og ikke alle mennesker synes at Apples brugerflade er nem at arbejde med.

tirsdag den 16. april 2013

Facebook er ikke relevant i en professionel kontekst

Vi har et stort problem i skolerne med at de unge mennesker ikke kan holde sig fra Facebook. Der tales direkte om en Facebook-afhængighed. Derfor kan jeg ikke forstå, at man som ansvarlig underviser med alvor kan forsvar brugen af Facebook i timerne - eller at man i sin naivitet tillader to minutters Facebook tid i timen som en slags belønning!
At være ung med de unge, er ikke løsningen på det problem, vi står med i dag! Det kræver et paradigmeskift og det kræver en stor grad af velovervejet professionalisme ikke at falde for fristelsen. Man får elevernes anerkendelse fordi man bruger Facebook - måske bruger man mest Facebook, fordi man selv har over 300 venner!?
Jeg betragter anvendelse af Facebook i forhold til eleverne som en pædagogisk og didaktisk falliterklæring og som udtryk for manglende innovation og fantasi. Der findes nemlig et hav af andre måder at komme i kontakt, dele viden og informationer eller få eleverne i tale. Lad være med at lefle for de unge og lad være med at overføre jeres egne behov på en professionel kontekst. Brug fantasien og ryk eleverne væk fra Facebook. Der findes en velfungerende verden af muligheder, som er uafhængig af Facebook. I stedet for at møde eleverne hvor de er - en frase med katastrofale konsekvenser! Så skal vi som professionelle kunne vise, at det er muligt at arbejde fokuseret og professionelt med informations og kommunikationsteknologier.