Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


mandag den 28. maj 2012

Giv os respekten tilbage!

I 2005 skrev den daværende rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet Lars Henrik Schmidt en tyk bog: Om respekten. Den henvender sig, som stort set alt hvad han skriver, ikke til novicer eller nybegyndere. Det er i sig selv en af pointerne med værket om respekten, som blev væk.
For professoren er respekt bundet tæt sammen med despekt og retten til at vise sin forargelse og utilfredshed. I gymnasierne har vi en kultur, hvor vi skal anerkende eleverne som værende ligeværdige i pædagogiske relationer - og det er de ikke!
Der er faktisk forskel og vi skal respektere netop denne forskel.
Jeg vil på ingen måde vende tilbage til den gamle sorte skole. Men jeg vil have lov til at opdrage og professionalisere elevernes tilgang til læringen. Det skal ikke være gammeldags udenadslære - det er kineserne meget bedre til end vi. Vi skal uddanne eleverne til at have overskud til at tænke alternativt, kreativt og innovativt. Men det er os som undervisere der sætter rammerne, skaber strukturer og giver dem værktøjerne.
At tage denne opgave alvorlig kræver styrke og overskud! Hvis missionen skal lykkedes skal der opbakning til både fra hjemmet, politisk side og ikke mindst fra lederne på skolerne.

lørdag den 12. maj 2012

Paradigmeskift 2


Hvorfor dette lille indslag?
- fordi der måske er brug for det

Lad mig starte med at fortælle en historie fra det virkelige liv og som er med til at motivere dette projekt. Jeg startede med at undervise tilbage i det sidste årtusind og det er meget længe siden, vil mine elever anføre. Dengang som i dag skulle mine elever arbejde med de store erklæringer fra 1776 og 1789. Opsamlingen skulle foregå på klassen ved hjælp af tavleundervisning. Det plejede at tage 2 x 45 min. Først en analyse af den amerikanske uafhængighedserklæring på venstre side af tavlen og så den franske menneskerettigehedserklæring på højreside. Til sidst kunne sammenfatningen, syntesen foregå i midten mellem erklæringerne. Det var en dejlig oplevelse at stå foran tavlen og nyde synet. Jeg havde brugt en del energi og kridt, eleverne havde haft travlt med at skrive af fra tavlen og nogle af dem havde enda bidraget til værket. Bagefter kunne jeg på lærerværelset rose mig selv og den vellykkede gennemgang.
Men sådan skulle det ikke vare ved. Jeg har altid været optaget af IKT (informations og kommunikations teknologier) og skriver fx denne blog på min iPad. Da skolen fik sat projektorer op i klasserne transformerede jeg mine tavlenoter til en farvestrålende og animeret power point. Det så godt ud og jeg var meget tilfreds med resultatet. Jeg var serviceminded og uddelte noter til min gennemgang. Resultatet var en katastrofe! Eleverne lænede sig tilbage på deres stole og modtog underholdningen. Når det blev for kedeligt fandt de mobiltelefonen fremfor at sende SMSer. I dag supplere de deres iPhone med den bærbare.
Den der fik mest ud af både tavlegennemgangen og power pointen var nok i virkeligheden mig selv. Jeg fik bekræftet min faglighed og fik styrket min personlighed. Men hvor meget lærte eleverne i grunden af det? Lidt alt for lidt og det er symptomatisk for en stor del af den undervisning der foregår på landets gymnasier. Det starter allerede i forbindelse med pædagogikum, hvor kandidaterne udsættes for alt andet en pædagogisk gennemtænkte forløb. Det er det ene kedelige foredrag efter det andet. Nogle gange med en power point andre gange helt uden.
Havd er så løsningen?
Det er det jeg kalder et paradigmeskift i undervisningssektoren. Nøgleordene er faglighed, engagement, ansvarlighed og kreativitet.
Så hvad gør du nu Michael?
I dag tager jeg nogle af de grundlæggende principper fra CL og kombiner den med moderne teknologi. Til principperne hører først og fremmest følgende:
- Flest mulige elever på ad gangen - samtidig interaktion.
- Alle skal bidrage - lige deltagelse.
- Alle elevers bidrag er vigtige - gensidig afhængighed og positiv tilgang.
- Jeg er en vigtig del af gruppen og derfor skal jeg komme - individuel ansvarlighed.

Næste indslag vil blive mere konkret.

Tre gode råd..

Vejledning 1: Lad eleven optage konklusionen, aftalen eller sammenfatningen med sin iPhone eller Smartphone. Dermed sikrer man sig, at vigtige pointer ikke bliver glemt. Vejledning 2: Skype er en god mulighed for at give vejledning, når eleverne ikke er fysisk til stede på skolen. Her kunne man passende kombinere vejledningen med et dokument i Google.dok, som eleven har inviteret vejlederen til. Så kan man diskutere det skrevne og samtidig se eleven rette i teksten. Power Point: Jeg udleverer ikke mine dokumenter til eleverne og de skal derfor selv tage ansvar for at følge med. Inspirer eleverne til at samarbejde om at sikre sig viden, fx ved at en elev tager billeder med sin iPhone eller Smartphone som så kan placeres på facebook eller hvor man nu ønsker at placere materialer til deling.