Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


onsdag den 11. december 2013

Kant i 2014


I 1783 besvarede den tyske filosof spørgsmålet; hvad er oplysning? I min undervisning i faget filosofi er det den første tekst eleverne møder. Her lidt fra indledningen:

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at bruge din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog. 
Dovnskab og fejhed er årsagerne til, at så stor en del af menneskene, efter for længst fra naturens side at være erklæret fri for fremmed styrelse, alligevel gerne forbliver umyndige livet igennem... 
Det er så bekvemt at være umyndig.

(Fra: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? December 1783)