Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


torsdag den 13. juni 2013

Web 3.0

Web 3.0 er på vej og det vil også komme til at kunne mærkes i undervisningen. Web 3.0 er betegnelsen for det såkaldte semantiske net. Her er nettet kodet, så den elektroniske enhed (computer, tablet eller fx smartphone) er i stand til at kunne forstå de informationer, vi giver dem fx Google stemmesøgning. Alle informationer vil ligge i skyen (cloud) og vil være tilgængelige, så længe der er netadgang. Min elektroniske enhed vil kunne minde mig om aftaler, søge informationer eller finde og vise dokumenter. Hvis man så også kombinerer teknologien med Google Glass kommer der yderligere muligheder i forbindelse med anvendelsen. Google Glass er en smart anordning, som sidder på hovedet som normale briller. Dog uden det normale glas. Til gengæld er der en mikroskærm med internetadgang. Der er delte meninger om denne teknologi. Jeg kunne godt tænke mig at afprøve dem.mandag den 3. juni 2013

Kommentar i Google.dokumenter via iPad

Når man som mig er vild med Google.dok eller drev har det længe været lidt besværligt at arbejde med sin iPad. Tabeller kan ikke læses og man kunne ikke indsætte kommentarer. Det kan man nu med den nye opdatering!

Smartphone og iPhone

Dengang for mange år siden, da mobiltelefonen blev enhver elevs eje, kæmpede vi mod brugen i timerne. Så kom den bærbare computer, internet og ikke mindst Facebook. iPad og andre tablets fylder ikke så meget. Det interessante er nu at være vide til, at Smartphone og iPhone er ved at fylde mere og mere i elevernes distraktion. Det skyldes først og fremmest at teknologien er "smart" og hurtig og desforuden mindre synlig. Undervisere rundt omkring i klasselokalerne er blevet meget mere bevidste om, hvornår og hvordan den bærbare skal bruges. Når læreren siger "luk den bærbare", så tolker eleverne det som, at de skal hive deres smarte mobiltelefoner frem. Mobiltelefonerne er kun blevet smartere, men problemerne er de samme. 
Der er flere der allerede anvender deres mobiltelefoner som minicomputer, det bliver interessant at se hvor meget faglighed vi kan trække ud af disse små kraftværker. I forhold til en række kreative forløb har de allerede vist deres anvendlighed.