Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


mandag den 30. september 2013

Optage PowerPoint

Det er muligt at optage en PowerPoint og afspille den bagefter. I forbindelse med optagelsen kan man indtale gennemgangen. Selve optagelsen kan så ses igen og igen. Man kan også bede eleverne om at producere en PowerPoint med voiceover, som fx kun må vare tre minutter og indeholde fx 6 dias. 
Når man ønsker at tilføje lidt ekstra, kan man eksportere filen til et andet program som fx iMovie eller Movie Maker. Så bliver ens produktion en rigtig lille film.

Jeg arbejder med en MacBook Pro og anvender både Keynote (Mac's eget præsentations program) og Power Point. Især Power Point til Mac har en rigtig god service, når der skal optages et diasshow. 

I de andre udgaver er optagelsen en smule mindre præcis og lidt vanskeligere at styre, men det kan sagtens lade sig gøre. Det er også muligt at anvende programmer som fx QuickTime Player til at optage hvad der sker på skærmen fx en Power Point. Bagefter kan man redigere filmen og tilpasse den.

fredag den 20. september 2013

Et godt eller fremragende gymnasie?

I forbindelse med efterhånden en del samtaler med både tillidsmænd, uddannelsesledere, -chefer og rektorer, er jeg kommet frem til, at der tilsyneladende hersker en konsensus om, at der er mange gode gymnasier. Den sidste rektor sagde flere gange i forbindelse med en meget spændende meningsudveksling: “Vi har et godt produkt”. Nu vil jeg ikke lægge for meget i udsagnet. Men jeg hæfter mig ved, at der ikke bliver sagt; vi har et fortrinligt, fantatisk eller fremragende gymnasie.
Det er, som om rigtig mange er tilfredse med et godt produkt og det må man da gerne. Men hvorfor ønsker man ikke at gøre det fremragende?
En af de mulige forklaringer er, at der rundt omkring på gymnasierne er etableret komfortzoner, hvor det primære er at få tingene til at hænge sammen. Det skyldes bl.a. eksterne forhold som fx bekendtgørelser, finanslov og den samfundsmæssige udvikling.
Hvordan sikrer en rektor sig, at der bliver leveret fremragende undervisning i lokalerne?
Heldigvis er der i de seneste år kommet mere fokus på området og flere og flere steder ansættes uddannelsesleder og -chefer med den pædagogiske udvikling som ansvarsområder. Men er det nok? Jeg tror det ikke. Tværtimod! Der er stor fare for, at fremtidens udfordringer (besparelser), går ud over den pædagogiske udvikling.

onsdag den 4. september 2013

Den privatpraktiserende underviser

Hvordan får vi en bedre skole? Her er begrebet skole brugt bredt og dækker alle de former for institutioner, hvor der foregår læring. Der er en stor gruppe der anbefale en øget brug af IT i undervisningen, andre anbefaler moderne læringsformer som CL og andre igen ønsker en større grad af klasserumsledelse. Men ligegyldigt, hvad man vælger at fokusere på, så glemmes det mest afgørende alt for ofte og det er det der foregår i klassen, når døren er lukket og timen starter. Selvom vi burde være over det, så er den privatpraktiserende undervisere mere udbredt end godt er. De fleste mennesker har det bedst med at bevæge sig i indenfor deres komfortzone, de udvikler velfungerende overlevelsesstrategier og rutiner. "Plejer" er med til at give orden og struktur. Men det er ikke læring der er i centrum! Læring er i bred forstand resultatet en aktiv handling. Bill Gates holdt et fint oplæg på TED om undervisernes manglende tradition for at få feedback på det der sker i klasserne. Hans forslag på en løsning vil for mange undervisere være grænseoverskridende. (se foredraget)
Mine erfaringer med at anvende videooptagelser i forbindelse med evalueringer er udelukkende positive. Det er meget udviklende og giver anledning til gode diskussioner. Med til historien hører, at jeg primært har arbejdet med denne form for feedback og evaluering i forbindelse med frivillige kandidater.
Hvis vi ønsker et bedre skolesystem, skal vi interessere os mere direkte for det der sker i klassen.