Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


torsdag den 13. marts 2014

Google.dok og vejledning

Jeg kan på det varmeste anbefale, at man anvender Google.dok i forbindelse med vejledningsforløb eller projekter. Jeg har normalt mine hold knyttet til en mappe. I mappen opretter jeg så fx en undermappe med titlen på projektet. I denne opretter jeg så et dokument, som jeg kalder "jump-page". Her opretter jeg en tabel, hvor der bl.a. gøres plads til elevernes navne, deres emne et dialogfelt og et felt hvor jeg skriver ordet LINK. Alle har adgang til denne del at processen.
De studerende opretter nu selv et dokument eller en mappe (alt efter behov) som de inviterer relevante vejledere til. Dernæst kopierer de linket ind i fællesdokumentet, ved at markere ordet LINK i forbindelse med deres navn og vælger indsæt link.
Jeg kan på fællessiden (jump-page) se aktiviteterne på holdniveau. Mens jeg kan kommentere og følge gruppens eller den enkelte studerendes aktiviteter i dokumentet eller mappen. Den korte video nedenfor skal kun tjene som introduktion. Ønskes en mere præcis forklaring kan jeg altid kontaktes her.


onsdag den 11. december 2013

Kant i 2014


I 1783 besvarede den tyske filosof spørgsmålet; hvad er oplysning? I min undervisning i faget filosofi er det den første tekst eleverne møder. Her lidt fra indledningen:

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at bruge din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog. 
Dovnskab og fejhed er årsagerne til, at så stor en del af menneskene, efter for længst fra naturens side at være erklæret fri for fremmed styrelse, alligevel gerne forbliver umyndige livet igennem... 
Det er så bekvemt at være umyndig.

(Fra: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? December 1783)

mandag den 28. oktober 2013

The Flipped Classroom

Der findes en kort og god introduktion til fænomenet på Laeringsteknologi.dk  I USA har især Kahn Academy fået meget positiv opmærksomhed. Herhjemme kunne man med rette fremhæve frividen.dk for de naturvidenskabelige fag. Pointen er at man som underviser producerer små videoklip om de emner, som man ønsker eleverne skal arbejde med. Når eleverne møder op den næste dag, har underviseren forberedt et forløb, hvor eleverne aktivt skal anvende informationerne fra videoen. 
Eleverne kan så se dem igen og igen og de kan altid vende tilbage til dem. 
Jeg har ikke frigjort mig helt fra tekster, så derfor vil eleverne fx skulle læse 3-4 sider om emnet og lytte til en video på 4-7 min. Jeg bruger youtube og iTunes U til at gemme mine videoer. Den næste dag vil eleverne bl.a. skulle arbejde med opgaver, som referer til det læste og sete. Men det centrale er opgaver som kræver research, tænkning, argumentation, diskussion eller fx at man skal se et ekstra lyd- eller filmklip, som skal bruges aktivt. Jeg underviser bl.a. i samtidshistorie og her vil der også kunne indgå praktiske opgaver som at generere en pdf file, omsætte en tabel til graf, finde yderligere informationer fx ved at benytte forskellige databaser.
Min opgave er ikke at komme med løsninger, men at stille de spørgsmål, der skal stilles for at eleverne tænker videre og arbejder videre. Det har også betydet, at min opfattelse af mig selv som underviser har forandret sig væsentligt. The Flipped Classroom fokuserer i lighed med CL på at aktivere eleverne.