Sider

Velkommen

Denne blok henvender sig først og fremmest til undervisere på de gymnasiale uddannelser.
Jeg vil fokuserer på undervisningens eller læringens forskellige aspekter. Herunder en kritisk anvendelse af IKT og forskellige strategier for læring og undervisning.
Derudover vil jeg også skrive lidt om mit multiværktøj fra Appel: iPad.


mandag den 28. oktober 2013

The Flipped Classroom

Der findes en kort og god introduktion til fænomenet på Laeringsteknologi.dk  I USA har især Kahn Academy fået meget positiv opmærksomhed. Herhjemme kunne man med rette fremhæve frividen.dk for de naturvidenskabelige fag. Pointen er at man som underviser producerer små videoklip om de emner, som man ønsker eleverne skal arbejde med. Når eleverne møder op den næste dag, har underviseren forberedt et forløb, hvor eleverne aktivt skal anvende informationerne fra videoen. 
Eleverne kan så se dem igen og igen og de kan altid vende tilbage til dem. 
Jeg har ikke frigjort mig helt fra tekster, så derfor vil eleverne fx skulle læse 3-4 sider om emnet og lytte til en video på 4-7 min. Jeg bruger youtube og iTunes U til at gemme mine videoer. Den næste dag vil eleverne bl.a. skulle arbejde med opgaver, som referer til det læste og sete. Men det centrale er opgaver som kræver research, tænkning, argumentation, diskussion eller fx at man skal se et ekstra lyd- eller filmklip, som skal bruges aktivt. Jeg underviser bl.a. i samtidshistorie og her vil der også kunne indgå praktiske opgaver som at generere en pdf file, omsætte en tabel til graf, finde yderligere informationer fx ved at benytte forskellige databaser.
Min opgave er ikke at komme med løsninger, men at stille de spørgsmål, der skal stilles for at eleverne tænker videre og arbejder videre. Det har også betydet, at min opfattelse af mig selv som underviser har forandret sig væsentligt. The Flipped Classroom fokuserer i lighed med CL på at aktivere eleverne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar